دسته بندی ها


پشتیبان مشتری 021-66800610

دستگاه تراشCNC


کد محصول : 729536

قیمت محصول : 0

مدل محصول : 2000

وضعیت محصول : استوک

برند گیلدمستر آلمان- CT20- کنترل EPLN - EPL2-مرغک هیدرولیک -طول ٢٠٠ میل-قطر ٢٠٠ میل-١۶ ابزار-سرعت اسپیندل ٢۶٠٠ کار زده شده-سه نظام های چپ و راست کامل-دستگاه تراش ماشینی است که قطعه کار روی آن نصب می شود. با چرخیدن قطعه کار دور محور مرکزی و ایجاد اصطکاک بین ابزار کار و قطعه خام اولیه براده از روی قطعه خام برداشته می شود و به شکل نهایی می رسد.

محصولات مرتبط

هیچ محصول مرتبطی یافت نشد .