دسته بندی ها


پشتیبان مشتری 021-66800610

قیچی گیوتین


کد محصول : 641289

قیمت محصول : 0

مدل محصول : گیوتین

وضعیت محصول : استوک

برند LVD بلژیک -٣ متر و ۶ متر-ضخامت ٢۵ میل برش-٢٠ تُن و ۶٠ تُن-قیچی گیوتین وسیله‌ای است برای بیشتر کردن سرعت عمل برش ورقه‌هایی که دارای طول زیادتری می‌باشند. مکانیزم کلی قیچی گیوتین به این صورت است که معمولاً تیغه پایینی ثابت و به لبه میز قیچی سوار می‌شود. تیغه بالایی که به‌صورت عمودی قابل حرکت است، نسبت به تیغه پایینی دارای زاویه‌ای از ۱ تا ۶ درجه‌‌ایبوده که با عبور دادن آن از کنار تیغه ثابت (پایینی) عمل برش انجام می‌شود. قیچی‌های گیوتین در دو نوع دستی یا ماشینی ساخته می‌شوند. گاهی در ساختار قیچی‌های گیوتین جهت تأمین حرکت تیغه متحرک آن‌ها و راحتی حرکت ممکن است از مکانیزم لنگ یا فشار روغن (هیدرولیک) استفاده گردد. قیچی‌های گیوتین مکانیکی و هیدرولیکی دارای اجزای مهم مشترکی هستند که تقریباً این اجزا در هر دو نوع دستگاه یکسان و مشترک است.

محصولات مرتبط